Class X

Year Name
2022 V. Chandru
2020 M.P. Ganga Harsitha
2019 V. Hema
2018 R. Kowshika
2017 B. Dhivya, V. Madumathi, S.Janani
2016 M. Snaha
2015 B. Vignesh Raja
2014 S. Swetha
2013 B .Kaushik
2012 M. Suba
2011 R. Karthick
2010 M. Harihara Subramaniam
2009 K. Rajkumar
2008 D. Nirmal

Class XI

Year Name
2022 K. Aakash
2020 V. Hema
2019 M. Bavadharani

Class XII

Year Name
2022 R. Sabari Dharshini
2021 V. Hema
2020 M. Bhavadharini
2019 G. Parasakthi
2018 A. Aman
2017 P. Ajitha
2016 A. Shunmuga Prabhu
2015 S. Pavithra
2014 S. Manikanda Prabhu
2013 R. Karthik
2012 R. Srinivasa Raghavan
2011 K. Rajkumar

Join with Us?